Ambulances pacientiem!!!

2020-03-17

Ambulances pacientiem sazināties pa tālr. 29486757 vai 26263291 pirms tam informējot par konkrētu ierašanās laiku, lai mazinātu pacientu savstarpējo kontaktu iespējas.

Ģimenes ārsta prakses sniegtie pakalpojumi tiek veikti attālināti.

Konsultācijas un recepšu medikamentu pagarināšana tiek veikta pēc iespējas telefoniski.

Akūtas saslimšanas gadījumā - pacientam telefoniski jāsazinas un jāvienojas par tālāko rīcību.

Pacienti pēc iespējas tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Nepieciešamības gadījumā pacientu uz ambulanci drīkst pavadīt tikai viena persona.

Profilaktiskās apskates pēc iespējas tiek pārcelti uz vēlāku laiku.

Apmeklējot ambulanci, pacientiem obligāti jāievēro ārstniecības personas norādījumi.