Lai pilnveidotu mūsu darba kvalitāti un sadarbību ar pacientiem, lūdzam Jums sniegt novērtējumu par SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" ambulances darbu, kā arī priekšlikumus turpmākās sadarbības attīstīšanai apmeklējot ģimenes ārstu.