info: +371 63154837 

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca", Tukuma novada Irlavā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi nodrošinot atbilstību Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" minētajām prasībām. 

• ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē (centrālās durvis, kā arī gulošu pacientu hospitalizēšanai pa ēkas gala ieeju);
• ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāvu ietvaros ar liftu;
• personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanu iestādē un pārvietošanos pa iestādes telpām nodrošina personāls;
• ir pieejamas tualetes telpas un duša; 
• ir nodrošināta staiguļu un ratiņkrēslu pieejamība.