atbalsts ārstniecības personu darbam ārpus Rīgas

Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību reģionos, valsts stimulē mediķu pārcelšanos uz reģioniem. Tāpēc ir iespēja saņemt ESF kompensācijas par darbu reģionos (ESF projekts "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas" Nr. 9.2.5.0/17/I/001).

Ja esi MĀSA / ĀRSTA PALĪGS / ĢIMENES ĀRSTS, kas šobrīd nestrādā savā profesijā (vai ir jau uzsācis/-usi laikā no 24.03.2017) , bet vēlētos tajā atgriezties uz pilnas slodzes darbu, piesakies projektam un norādi, ka vēlies strādāt Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā.

Lai pieteiktos kompensācijām, pašai ārstniecības personai jāaizpilda pieteikuma veidlapa (pieejama tīmekļa vietnes www.talakizglitiba.lv sadaļā "Kompensācijas"), jāpievieno:

✘darba līguma kopija;
✘apliecinājums par laulāto, bērniem vai citām apgādībā esošām personām (izdruka no Latvija.lv, vai laulības/dzimšanas apliecības kopija)

un jānosūta Veselības ministrijai Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011. (vai ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz kompensacijas@vm.gov.lv).

Pretendentu pieteikuma veidlapas atrodamas zemāk spiežot uz ikonas: