❝ No sirds Jums pateicos par manas mammas Guntas Brūveres pašaizliedzīgo aprūpi, lielo pacietību, rūpību un mīlestību, ko veltāt šim grūtajam darbam! Lai Jums visiem laba veselība, priecīgi Ziemassvētki un laimīgs jaunais gads! ❞

Ar cieņu un pateicību meita Irita Brūvere


❝ Gribu novēlēt Jaunajā Gadā Jums veselību, pozitīvas emocijas! Liels Jums paldies par Jūsu smago darbu! Mana Mamiņa pie Jums pavadīja pēdējos 4mēnešus.Liels paldies virsmāsai-Līgai Štolcerei par cilvēcisko attieksmi! Laimīgu Jauno Gadu!❝

Dace


❝ Vēlos izteikt visdziļāko un sirsnīgāko pateicību Jūsu nodaļas personālam par manas mammas ārstēšanu. Paldies par iejūtību, sirsnību, profesionalitāti, par smaidu, par labu nomierinošu vārdu, kurš slimniekam reizēm ir tik nepieciešams.  

Inese


❝ Sirsnīgi pateicamies slimnīcas personālam par mūsu rūpīgu ārstēšanu un apkopšanu. Lai jūsu rokas vienmēr būtu tik mīļas un maigas, un, lai jūsu sejās vienmēr būtu smaids! ❞

kādas palātas iemītnieces


❝ Arī slims cilvēks tomēr var justies laimīgs, - jo ne jau katram slimniekam ir bijis lemts nonākt šī labā - Irlavas slimnīcas kolektīva medicīnas darbinieku rokās! ❞

8. palāta


❝ Sirsnīgi pateicamies Irlavas slimnīcas kolektīvam par ārstēšanu, par dažāda veida pretimnākšanu, par precīzu un savlaicīgu ēdināšanu ar garšīgiem ēdieniem, par tīrību un kārtību. ❞

Zinaīda Rone no Kandavas


❝ Pateicos dakterei un visam slimnīcas personālam. Jūsu slimnīcā mājo maza neredzama feja, kura ir šajās telpās un cilvēkos. Šis mierīgums, sakoptība, sapratne, rūpīgums - tas viss izstaro siltumu. Lai Jūsu slimnīca nestu labu slavu un nekad netrūktu ārstējamo. ❞

Grimša no Pūres


❝ Sirsnīgs paldies visam slimnīcas personālam par labestību un atsaucību grūto darbu darot. Paldies visiem un par visu. ❞

Maira Rozentāle no Lestenes


❝ Liels ir tas, kas mazu cienīt prot. Kas mazam lielus spēkus dod! Dziļā pateicībā 13. palātas slimnieces. ❞

I. Muceniece, G. Jēkabsone, M. ZvejnieceB R Ī V A   V I E T A   A T S A U K S M E I!