publiskojamā informācija

ziņas par kapitālsabiedrību

Sabiedrības nosaukums: SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas. Nr., vieta un datums: 40003249082, Rīga, 13.03.1995
Juridiskā adrese/ pasta adrese: Irlavas Sarkanā krusta slimnīca, Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137
Pamatdarbības veids: Stacionārā/ ambulatorā medicīniskā aprūpe
Ārstniecības iestādes kods: 900200075
Sabiedrības dalībnieki: Tukuma novada dome 100%
Sabiedrības valde: Valdes loceklis - Kaspars Kārkliņš                                                                                            Kopējais pamatkapitāls, EUR: 44 629

Sabiedrības SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" politikas

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" DARBĪBU REGLAMENTĒ NORMATĪVIE AKTI:
• Ārstniecības likums
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• MK 20.01.2009. not. Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
• MK 04.04.2006. not. Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"
• MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"
• MK 13.06.2017. not. Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējam"
• MK 17.12.2013. not. Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
• Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība (24.09.2015., noteikumi Nr.14)