konkursi

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca piedāvā iespēju ikvienam piedalīties dažāda veida projektos.

"Dzimis Irlavā" projekta mērķis ir atsvaidzināt vēstures saknes un noskaidrot sīkumos faktus par ko vēsture klusē. Projekta ietvaros katram, kurš līdz 2018.gada 18.novembrim pieteiksies, būs vienreizēja iespēja saņemt piemiņas dāvaniņu par godu tam, ka dzima tieši Irlavā, Irlavas slimnīcā.

Savukārt projekts mazajiem ķipariem "Bērnu zīmējumi" mērķis ir veicināt bērnu radošo domāšanu un izpausmi cauru garīgo prizmu. Bērnu uzdevums ir krāsot, zīmēt darbiņus ar zīmuļiem un krītiņiem par konkrēto tēmu - mūsu veselība. Šī projekta ietvarā  1.stāva ambulances foajē atvēlēts bērnu stūrītis.

Vēl viens no projektiem, kas ir aktualizēts Valsts mērogā no LR Veselības ministrijas puses ir atbalsts ārstniecības personu darbam ārpus Rīgas. Projekta ietvaros tiek atbalstītas ārstniecības personas, kas prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, garīgās veselības) uzsāk valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu stacionārās ārstniecības iestādēs (vismaz 1.līmeņa slimnīcas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 7. augusta rīkojumam Nr. 394 "Par konceptuālo ziņojumu "Par veselības aprūpes sistēmas reformu""), ģimenes ārsta praksēs.

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas gadījumā uz kompensācijām var pretendēt ģimenes ārsts, māsa un ārsta palīgs, kas uzsāks pilnas slodzes darbu ģimenes ārsta praksē (vai ir jau uzsācis laikā no 24.03.2017.) Svarīgi, ka ģimenes ārsts 24.03.2017. (tieši šajā datumā) nevar būt strādājis jau kādā no reģioniem, savukārt māsa, ārsta palīgs 24.03.2017. (tieši šajā datumā) nevar būt strādājuši Latvijā savā profesijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada septembrim.

Esi aktīvs, iesaisties un simbolizē Irlavas vārdu pasaulē!