T I E Š S A I S T E S


Irlavas Sarkanā Krusta jaunais vadītājs - Kaspars Kārkliņš / 2018 / www.ntz.lv
Irlavas kolekcija Tukuma muzejā / 2014 / www.la.lv
Irlavas ārstes nesavtību novērtē ar Atzinības krustu / 2014 / www.lsm.lv
Valentijai Emburei Atzinības krusta apbalvojums / 2014 / www.ntz.lv
Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcai - 161 gads / 2011 / www.ntz.lv
Irlavas slimnīcā atjauno lapeni / 2008 / www.ntz.lv
Mirklim laiku atrast / 2008 / www.ntz.lv
Irlavas slimnīca / www.zudusilatvija.lv
Irlavas doktorāts / www.zudusilatvija.lv
Irlava / wikipedia

pieminēts tekstā:
Ⓞ Absurds: paliatīvajā aprūpē var tikt uz septiņām dienām. Iespējas cieņpilni nomirt / 2017 / www.veselam.la.lv
Latvijas Sarkanais Krusts (1918-2014) / 2015 / www.laiki.lv
Māksliniecei Tairai Haļāpinai Izstāde Irlavā / 2011 / www.ntz.lvG R Ā M A T A S


Ⓞ Lauku ārstniecība Latvijā: atskats un vērtējums / Irlavas doktorāts (1830-2013) un Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca (1850-2013) / 2013 /L A I K R A K S T I


Ⓞ Latvijas Ārsts / Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca bija, ir un būs! / 2012 /

Ⓞ Rīgas Laiks / Irlavas kolekcija / 2011 /K A T A L O G S


Ⓞ Mākslas darbus, kas nākuši no Irlavas kolekcijas, iespējams apskatīt Neputns 2005. gadā izdotajā Tukuma muzeja glezniecības kolekcijas katalogā. A U D I O


Ⓞ  Latvijas Radio 1 - Kultūras Rondo / Unikāla Irlavas mākslas kolekcija / 2014 /V I D E O
A T R A S T S   K R Ā J U M O S


Katalogs tiek veidots!

Ir lūgums atsaukties visus tos, kam personīgajos krājumos ir atrodama literatūra, raksti vai fotofiksācijas par Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcu un dzīvi tajā!
• • •
Paldies, veidosim vēsturi kopā un ļausim īpašajiem stāstiem dzīvot!  
T R A D Ī C I J A


Irlavas Sarkanā krusta slimnīcā tiek cienītas un godātas tradīcijas. Vienu no tradīcijām aizsākusi slimnīcas daktere Valentija Embure 2013. gadā, daloties ar kādu skaistu stāstu savu kolēģu vidū, - aizkustinošs un gaišs stāsts par cerību un mīlestību.

Mūsdienu franču rakstnieka Ērika Emanuēla Šmita (1960) darbs
"Oskars un Rozā dāma" 

Dzīve ir daudzpusīga - gan laimīga, gan nežēlīga. Taču, neiepazīstot abas puses, mēs nekļūsim par īstiem cilvēkiem. Grāmatas varonim Oskaram vairs nav daudz laika, tādēļ visa garā dzīve jāizdzīvo divpadsmit dienās. Mēs - BKUS onkohematoloģiskās nodaļas ārsti - iesakām izlasīt šo jauko, sirsnīgo grāmatu, lai saprastu, ka "uz pasauli katru dienu jāskatās tā, it kā to redzētu pirmo reizi".