cenrādis

Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
un saskaņā ar SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
maksas pakalpojumu cenrādi /no 01.02.2023/


M A K S A S   P A K A L P O J U M I:

Sociālās aprūpes pakalpojums

1 gultas/diena

30.00€

Dienas stacionārs (papildus pakalpojums)

1 gultas/diena (viesnīca)

13.00€

Par inkontinences līdzekļiem

gb

0.50€

Mājas vizīte

izņemot atbrīvotās pacientu kategorijas

7.11€

Ambulatori analīžu noņemšana

izņemot bērni un grūtnieces

1.42€

Maksas vakcinācija

cena atkarīga no iepirkuma

iepirkums

Pastāvīga katetra ievadīšana

ar iestādes katetru

8.54€

Par injekcijām kursa terapijā:

ar personīgiem medikamentiem

i/m

0.71€

i/v

2.13€

i/v sistēma

2.85€

Par palīglīdzekļu nomu (dienā)

staigulis

0.28€

ratiņi, funkcionālā gulta, pretizgulējumu matracis

0.71€

Par autotransporta izmantošanu

par 1 km

0.40€

+ 1 stundu

4.80€

Par kapličas izmantošanu


7.11€

P A C I E N T U   I E M A K S A S:

Dienas stacionārs

1 gultas/diena

7.00€

Par ģimenes ārsta ambulatoro apmeklējumu no 65 gadu vecuma

Par ģimenes ārsta ambulatoro apmeklējumu līdz 65 gadu vecumam

1.00€

2.00€

Par ģimenes ārsta mājas vizīti

pacientiem vecākiem par 80 gadiem un pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā

2.85€

Par ambulatori veiktiem diagnostiskajiem izmeklējumiem

elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

2.00€


Lai pacients saņemtu maksimāli pilnvērtīgu palīdzību, ir noslēgti papildus līgumi par slimnieku izmeklēšanas iespējām citās iestādēs!