izmaiņas slimnīcas vadībā

2018-02-09

Ar Tukuma novada Domes 2018. gada 25. janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 2.§.) SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" (turpmāk - Sabiedrība) valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem ir ievēlēts Kaspars Kārkliņš.

Pirmo reizi konkursu uz SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" valdes locekļa amatu izsludināja 2017. gada 19. septembrī, kas noslēdzās bez rezultātiem. Atkārtoti konkursu izsludināja 2017. gada 13. novembrī, kā rezultātā komisija par Sabiedrības valdes locekli nolēma ievēlēt Kasparu Kārkliņu.

Kaspars Kārkliņš ir ieguvis augstāko izglītību Ekonomikas un Kultūras augstskolā studiju programmā "Vadības zinības" un Alberta koledžā, pabeidzot studiju programmu "Mārketings un tā inovācijas". Kasparam Kārkliņam ir 12 gadu darba pieredze dažādās nozarēs un starptautiskos uzņēmumos, tostarp arī padoto darbinieku vadīšanā. Ir strādājis par projektu vadītāju uzņēmumā SIA "Vizulo", par mārketinga vadītāju SIA "Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija", kā arī medicīnas uzņēmumā SIA "Euroaptieka" un SIA "Tirdzniecības nams "Kurši". Jaunais valdes loceklis atklāj, ka, uzsākot darba gaitas, pirmais uzdevums būs iepazīties ar esošo situāciju Sabiedrībā, lai saprastu lietas, kas ir izdarāmas un pilnveidojamas; pieņemt esošās tradīcijas, respektēt darbinieku viedokli un izteikt savus priekšlikumus. Sniedzot redzējumu par Sabiedrības turpmāko attīstību, Kaspars Kārkliņš kā prioritāti min kvalitatīvu veselības aprūpes nodrošināšanu gan stacionārā, gan mājas vizītēs, pilnveidojot pakalpojumus sociālās aprūpes nodaļā un saglabājot ambulatoro nodaļu kā pilnvērtīgu slimnīcas daļu. Svarīgi būtu pārskatīt arī saimniecības daļu, lai izslēgtu riskus, nostabilizētu fizisko drošību uzņēmumā gan personālam, gan pacientiem.

Informācijas avots: (https://www.ntz.lv)