eraf projekts

2018-02-01

ERAF Līgums nr.3DP/3.1.5.1.2./10/IPIA/VEC/005 "Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras nodrošināšana pašvaldības SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca".

ES fonda projekts