PROJEKTI

Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca ir uzsākusi projekta 9.3.2.0/20/A/031 Ģimenes ārsta prakses modernizācija Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu projekta iesniedzēja ārsta praksē . Projekta ietvaros tiks iegādāta
medicīnas tehnoloģijas.


Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca projekta 9.3.2.0/20/A/031 Ģimenes ārsta prakses modernizācija Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā ietvaros ir iegādājusies jaunas sekojošās medicīnas iekārtas:

  • Elektrokardiogrāfs;
  • Ierīce redzes asuma pārbaudei;
  • Glikometrs;
  • Medicīniskā kušete