info: +371 63154837 

reklāmas iespējas

Kapitālsabiedrība SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" ir veselības un sociālās aprūpes institūcija Irlavā. Ik gadu vairāk nekā 300 pacientu dienas stacionārā, 5 000 pacientu ambulatori, kā arī 170 pacienti sociālās aprūpes nodaļā saņem ārstniecības un aprūpes pakalpojumus. Kapitālsabiedrības telpās ir iespējams izvietot reklāmu un citus informatīvos materiālus. Reklāmu izvietot ir iespējams drukātā formātā un e-vidē.uzņēmuma (preču vai pakalpojumu) nosaukums

B R Ī V A   V I E T A   J Ū S U   R E K L Ā M A I !